FANDOM


Gp preview

Travianin logo

Travian on selaimessa pelattava nettimoninpeli, joka sijoittuu kuvitteelliseen Travianin maailmaan. Peli on alun perin saksalainen, mutta se on käännetty monelle kielelle. Pelissä on kolme heimoa: gallialaiset, teutonit eli germaanit ja roomalaiset. Pelin edetessä tulee yksi heimo lisää: nataarit, joita ihmispelaajat eivät voi käyttää. Nataareilta on tarkoitus varastaa rakennusohjeet, joilla rakennettaisiin Maailmanihme (engl. Wonder of the World). Nataarikyliä ilmestyy pelin lopussa vain 13 kappaletta, joten niitä riittää vain parhaimmille liitoille. Liittoumat ovat keskeinen osa peliä ja ilman liittoa peliä on mahdotonta voittaa. Pelin tarkoituksena on kehittää omaa kylää, hallita resursseja, sotia sekä luoda liittoumia tai olla niissä mukana. Pelin lopullisena tavoitteena on varastaa nataareilta maailman ihmeen rakennusohjeet ja rakentaa kyseinen rakennus tasolle 100. Tällöin peli päättyy. Peliä voi pelata useilla palvelimilla. Palvelimia on kolmenlaisia: normaaleja, joita palvelimista suurin osa on, "speed"-palvelimia, joilla pelin nopeus on kolminkertaistettu, sekä "classic"-palvelimia, joilla pelataan Travianin vanhempaa versiota.Saksalaiset ovat nyt myös panneet alulle speed 10x-serverin, jossa kaikki tapahtuu kymmenkertaisella nopeudella! Speed-palvelimia on yleensä vain yksi per maa. Suomessa on kuusi tavallista, yksi speed-palvelin (kolminkertainen nopeus tavalliseen verrattuna) ja yksi classic-palvelin (versio 2,5). Säännöt ovat Travianissa yksinkertaiset, mutta niiden tulkinta on yleensä kirjavaa. Tuomioista voi keskustella ja niistä voi valittaa. Siitä ei tosin ole useinkaan mitään hyötyä. Uudet pelaajat voivat myös suorittaa tehtäviä, jotta he pääsisivät hyvin alkuun.

Erilaisia rakennuksia Travianin kolmannessa versiossa on 36 kappaletta. Resursseja on neljä - puu, savi, rauta ja vilja. Lisäksi erilaisia sotilasyksiköitä on 10 heimoa kohti.

Uudet pelaajat voivat selvittää itselleen sopivan heimon ja taktiikan useilta Travianin ympärille muodostuneilta sivustoilta, joilla on erilaisia oppaita ja työkaluja, joiden avulla on tarkoitus hallita peliä paremmin. Kullakin heimolla on omat selvästi erotellut vahvuutensa ja heikkoutensa, joten valinnanvaraa on.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.